Sales rules

Regulamin Sprzedaży

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Niniejszy regulamin sprzedaży (wraz z wymienionymi w jego treści dokumentami i załącznikami) jest częścią integralną wszystkich umów sprzedaży zawieranych pomiędzy TGL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 00-231, ul. Stara 11/1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000624087, pod numerem REGON 364750450 i pod numerem NIP 5272772943 (zwaną dalej Sprzedawcą lub Sprzedającym), i konsumentem lub przedsiębiorcą (zwanym dalej Kupującym). Niniejszy regulamin sprzedaży określa zasady i warunki sprzedaży Produktów prowadzonej przez TGL Sp. z o.o. za pośrednictwem strony internetowej tglfashion.com.
 3. Kupującym w rozumieniu Regulaminu Sprzedaży może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która składa Zamówienie przez stronę internetową tglfashion.com. Przed dokonaniem Zamówienia Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu Sprzedaży, a także Polityką Prywatności stron internetowych TGL, TGL the good life dostępną na stronie tglfashion.com (zwaną dalej Polityką Prywatności) oraz Polityka plików cookie stron internetowych TGL, TGL the good life (zwaną dalej Polityką Cookie). Dokonanie Zamówienia oznacza, że Kupujący jest w pełni świadomy i akceptuje Regulamin Sprzedaży, Politykę Prywatności i Politykę Cookie.
 4. Rejestracja i składanie Zamówień jest dozwolone tylko dla osób pełnoletnich, które mają miejsce zamieszkania (siedziby) na terytorium Polski.
 5. Niniejszy Regulamin Sprzedaży dotyczy Zamówień Produktów tylko od Sprzedawcy dokonywanych przez stronę tglfashion.com i nie dotyczy dostarczania usług i sprzedaży Produktów przez podmioty inne niż Sprzedawca, które są obecne na stronie tglfashion.com przez linki, banery reklamowe i hiperłącza w tekście. Przed złożeniem Zamówienia i zakupem Produktów lub usług od innego podmiotu niż Sprzedawca sugerujemy sprawdzenie przestrzeganych przez podmiot warunków sprzedaży, ponieważ Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za dostarczanie usług i Produktów przez stronę trzecią (inną niż Sprzedawca).

II. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

 1. Przedmiotem sprzedaży jest Produkt dostępny online za pośrednictwem serwisu e-commerce dostępnego na stronie internetowej tglfashion.com. Wszystkie przedmioty sprzedaży (zwane dalej Produktami) są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prezentowania Produktów wyprzedażowych, które będą stosownie opisane i oznaczone. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1132 z późniejszymi zmianami).
 2. Zamieszczone na stronie zdjęcia i opisy Produktów z oznaczeniem ceny, nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Stanowi to jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
 3. Zakup i dostawa Produktów dostępnych na stronie są możliwe tylko w Polsce. Każde Zamówienie dokonywane spoza terytorium Polski będzie automatycznie odrzucane w trakcie procesu zamawiania.
 4. Ceny wszystkich Produktów prezentowanych na stronie internetowej tglfashion.com wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto Produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.
 5. Płatność za realizację Zamówienia może być dokonana przelewem, kartami (Visa, Mastercard) lub poprzez serwis Przelewy24, przed dostawą Produktów na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata).
 6. Kupujący musi być posiadaczem karty kredytowej, która jest ważna w chwili złożenia Zamówienia na Produkty zakupione przez internet, a nazwa podana na karcie musi być taka sama jak podana na specyfikacji zamówienia. Jeśli te wymagania nie zostaną spełnione, nie będzie można zrealizować Zamówienia.
 7. Kupujący jest zobowiązany do poniesienia kosztów przesyłki w kwocie określonej w Zamówieniu i w cenie określonej w Zamówieniu.
 8. Zakazane jest wpisywanie fałszywych danych podczas Zamówienia online, a także podczas przekazywania wszelkich innych danych Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji lub dokonywaniu Zamówienia, które Sprzedawca wykorzystał, jako właściwe do wystawienia dokumentu VAT.

III. SPRZEDAŻ PRZEZ SERWIS E-COMMERCE

 1. Do złożenia Zamówienia jednego lub więcej Produktów niezbędne jest wypełnienie, zgodnie z instrukcją, elektronicznego formularza zamówień (zwanego dalej Zamówieniem) i przesłanie go do Sprzedawcy za pomocą strony tglfashion.com.
 2. Zamówienie zawiera:
 • odwołanie do niniejszego Regulaminu Sprzedaży, w którym znajdują się informacje dotyczące prawa do odstąpienia od zawartej umowy, reklamacji wraz z odpowiednimi formularzami;
 • informacje dotyczące Produktu wraz z jego zdjęciem i ceną brutto;
 • środki płatności, których można użyć
 •  informację o sposobie dostawy i koszcie przesyłki
 1. Składanie Zamówienia jest możliwe po zarejestrowaniu konta lub po uzupełnieniu danych Kupującego niezbędnych do właściwego uzupełnienia Specyfikacji Zamówienia i dostawy zamówionych Produktów.
 2. Po dokonaniu rejestracji Kupujący otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
 3. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.
 4. Dokonując rejestracji konta użytkownika lub uzupełniając dane, Kupujący wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu utworzenia konta na stronie tglfashion.com, realizacji umowy przez Sprzedającego w tym ewentualnego zwrotu lub procesu reklamacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym i/lub rejestracji konta. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych, aktualizacji ich oraz ich poprawiania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych dostępne są na stronie tglfashion.com w zakładce Polityka Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
 5. Za wyjątkiem przetwarzania danych na potrzeby sprzedaży online, administratorem danych osobowych osób odwiedzających strony TGL, jest TGL Sp. z o.o., posiadająca siedzibę administracyjną w Warszawie, kod pocztowy 00-231, ul. Stara 11/1. Możesz skontaktować się z TGL Sp. z o.o. w sprawie ochrony Twoich danych pisząc na adres privacy@tglfashion.com. Inspektor Ochrony Danych Osobowych TGL Sp. z o.o. jest dostępny pod adresem iodo@tglfashion.com.

TGL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stara 11/1, 00-231 jest administratorem Twoich danych osobowych zbieranych dla potrzeb sprzedaży online. Możesz skontaktować się z TGL Sp. z o.o. w sprawie ochrony Twoich danych, pisząc na adres privacy@tglfashion.com. Inspektor Ochrony Danych Osobowych TGL Sp. z o.o. jest dostępny pod adresem iodo@tglfashion.com.

 1. O zmianach w Regulaminie Sprzedaży użytkownik zostanie powiadomiony przy pierwszym logowaniu po wejściu w życie zmian w Regulaminie Sprzedaży. Akceptacja zmian w Regulaminie Sprzedaży odbywa się poprzez potwierdzenie/kliknięcie komunikatu na stronie logowania przez stronę tglfashion.com. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu Sprzedaży jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się z serwisu z zastrzeżeniem, że Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy transakcjach na zasadach Regulaminu Sprzedaży obowiązującego w dacie ich rozpoczęcia. Zmiana Regulaminu Sprzedaży nie narusza praw nabytych osób korzystających z serwisu.
 2. Zmiany Regulaminu Sprzedaży wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu Sprzedaży na stronie internetowej tglfashion.com z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Użytkownik dokonuje akceptacji zmiany Regulaminu Sprzedaży poprzez kliknięcie/potwierdzenie komunikatu na stronie logowania.
 3. W celu zakupu Produktów w sklepie internetowym tglfashion.com należy kliknąć wybrany Produkt i dokonać Zamówienia, które wiąże się z obowiązkiem zapłaty, co stanowi oświadczenie Kupującego o woli zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Okres ważności złożonego Zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku braku płatności po upływie tego terminu Zamówienie jest automatycznie anulowane.
 5. Pomimo dokonania wszelkich starań przez TGL Sp. z o.o., aby fotografie stanowiły jak najwierniejsze odzwierciedlenie Produktów, mogą istnieć niewielkie różnice w wyglądzie i kolorystyce między zdjęciem a Produktem. Różnice w wyglądzie mogą wynikać z jakości, rozdzielczości lub ustawień wykorzystywanego zestawu komputerowego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie różnice pomiędzy zdjęciami Produktów na stronie a ich rzeczywistym wyglądem, jeżeli różnice wynikają z powyższych względów technicznych.
 6. Przed złożeniem Zamówienia niezbędne jest potwierdzenie zapoznania sią z Polityką Prywatności i Regulaminem Sprzedaży oraz akceptacja ich postanowień. Zaakceptowanie Regulaminu Sprzedaży i Polityki Prywatności stanowi warunek złożenia Zamówienia.
 7. Kupujący wyraźnie upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktur oraz faktur korygujących w formie elektronicznej.
 8. Jeśli Kupujący złożył Zamówienie bez rejestracji na stronie tglfashion.com, należy przejść do sekcji “Potrzebujesz Pomocy” na dole strony głównej i kliknąć “ŚLEDŹ / ZWRÓĆ SWOJE ZAMÓWIENIE”. Kupujący będzie musiał wprowadzić numer Zamówienia, który otrzymał w e-mailu potwierdzającym oraz nazwisko Kupującego do celów rozliczeniowych. Wówczas Kupujący będzie miał dostęp do faktury w formie elektronicznej oraz noty korygującej w przypadku zwrotu zamówienia lub jego części.
 9. Zawarcie umowy sprzedaży następuje po zaakceptowaniu przez Sprzedawcę Zamówienia, wysłanego przez Internet. Moment wysłania przez Sprzedawcę potwierdzenia Zamówienia stanowi moment zawarcia umowy sprzedaży.
 10. Językiem, w którym zawierana jest umowa sprzedaży, jest język polski. Kupno Produktów od TGL Sp. z o.o. podlega polskim przepisom.
 11. Wysyłka Produktów przez Sprzedawcę następuje dopiero po otrzymaniu przez Sprzedawcę całkowitej ceny Produktów wraz z kosztami dostawy.
 12. Kupujący może dostosować Produkt do indywidualnych potrzeb poprzez dodanie do niego słowa lub frazy (tekst). Jednakże Kupujący nie może żądać dodania obraźliwych, pornograficznych, oszczerczych lub bluźnierczych tekstów lub tekstów zawierających groźne przesłania lub podżegania do przemocy, testów naruszających prawa osób trzecich, w szczególności prawa własności intelektualnej lub tekstów powielający zarejestrowane znaki towarowe osób trzecich. Ponadto tekst zawierający imię lub pseudonim słynnej / znanej / popularnej osoby nie może zostać dodany. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy dodania jakiejkolwiek nazwy, słowa lub frazy, które należą do którejkolwiek z powyższych kategorii lub w inny sposób zawierają komunikat uznany za niewłaściwy przez Sprzedawcę z jakiegokolwiek powodu i bez potrzeby składania wyjaśnień Kupującemu. Jeżeli Sprzedawca odmówi dodania żądanego przez Kupującego tekstu, zlecenie zostanie anulowane.

Poprzez złożenie Zamówienia na Produkty niestandardowe Kupujący potwierdza że:

 • gwarantuje, iż teksty, o których dodanie prosi nie należą do żadnej z zakazanych kategorii
 • zwalnia od odpowiedzialności cywilnej firmę TGL Sp. z o.o. oraz spółki należące do Grupy TGL za szkody, koszty, lub straty, które mogą wystąpić w wyniku używania przez Kupującego jakiejkolwiek nazwy, słowa lub frazy dodanej do Produktu na życzenie Kupującego.
 • przekazuje firmie TGL Sp. z o.o. oraz firmą należącym do Grupy TGL niewyłączne, nieodwołalne, wolne od opłat licencyjnych prawo, które w pełni podlega subskrybowaniu stronom trzecim, do używania, reprodukowania i udostępniania nazw, słów i fraz przesłanych przez Kupującego w celu dostosowania Produktu do indywidualnych potrzeb i realizacji Zamówienia.

 

Prosimy pamiętać, że chociaż Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy dostosowania Produktu do indywidualnych potrzeb Kupującego, Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostosowanie Produktu i Sprzedawca nie bierze na siebie obowiązku weryfikowania lub odmowy wspomnianego powyżej dostosowania.

 1. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 2. Dokonując Zamówienia w sklepie internetowym akceptujesz i zgadzasz się przestrzegać Regulaminu Sprzedaży.
 3. Po otrzymaniu Zamówienia przez Internet Sprzedawca prześle potwierdzenie Zamówienia na wskazany adres mailowy. Potwierdzenie realizacji Zamówienia zawiera podsumowanie informacji zawartych w Formularzu Zamówienia, które zostały opisane w punkcie III.2. Regulaminu Sprzedaży.
 4. Przed wysłaniem Potwierdzenia Zamówienia Sprzedawca może skontaktować się telefonicznie lub drogą mailową z Kupującym w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących Zamówienia.
 5. Sprzedawca może odmówić realizacji Zamówienia, jeżeli Zamówienie jest złożone niewłaściwie lub gdy dane w nim zawarte są niepełne, bądź, gdy zamawiany Produkt jest niedostępny. W przypadku odmowy realizacji Zamówienia, Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową, że umowa nie została zawarta i Sprzedawca nie zrealizuje Zamówienia. Kwota przekazana Sprzedawcy zostanie zwrócona Kupującemu.
 6. TGL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia składanego przez Kupującego, z którym TGL Sp. z o.o. pozostaje w sporze sądowym związanym z wcześniejszymi Zamówieniami.
 7. DOSTAWA
 8. Dostawy Produktów zamawianych za pośrednictwem serwisu e-Commerce dostępnego na stronie internetowej tglfashion.com są realizowane wyłącznie na terytorium Polski.
 9. Każda przesyłka zawiera:
 • Zamówione Produkty,
 • Specyfikację Zamówienia,
 • Materiały informacyjne oraz marketingowe,
 • Etykietę zwrotną oraz opakowanie, w którym należy odesłać Produkty w razie ewentualnego zwrotu.
 1. Dostawa Produktów następuje w chwili przekazania Produktów kurierowi firmy DHL Parcel Polska Sp. z o.o. lub InPost Sp. z o. o.
 2. Z chwilą wydania Produktu kurierowi firmy DHL Parcel Polska Sp. z o.o. lub InPost Sp. z o. o. przechodzi na Kupującego prawo własności Produktu, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem Produktu.
 3. Koszt dostawy zakupionych Produktów będzie każdorazowo wyszczególniany w Zamówieniu.
 4. Zakupione Produkty są dostarczane zgodnie z wolą Kupującego, który ma możliwość wyboru sposobu dostawy.
 5. Zakupione Produkty mogą zostać dostarczone przez kuriera wskazanego przez Sprzedawcę na adres wysyłki wskazany przez Kupującego w Zamówieniu (wysyłka Produktów będzie ubezpieczona).
 6. W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem firmy DHL Parcel Polska Sp. z o.o. odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania.
 7. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń zakupionych Produktów mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem tglfashion.com oraz w terminie do 7 dni bezpośrednio w firmie kurierskiej DHL Parcel Polska Sp. z o.o. lub InPost Sp. z o. o. w zależności od firmy kurierskiej realizującej dostawę.
 8. Kupujący dokonujący zakupu online na stronie tglfashion.com może wybrać opcję odbioru osobistego w jednym ze sklepów TGL, do którego zakupione produkty zostaną dostarczone przez kuriera firmy DHL Parcel Polska Sp. z o.o. Lista sklepów, w których możliwy jest odbiór osobisty znajduje się w Załączniku nr 3.
 9. W momencie gdy zakupione produkty zostaną dostarczone do wybranego przez Kupującego sklepu TGL, Kupujący otrzyma powiadomienie SMS-em i / lub e-mailem.
 10. Kupujący w celu odbioru swojego Zamówienia, musi mieć przy sobie wydrukowany email potwierdzający, że zamówienie jest gotowe do odbioru w sklepie lub przedstawić obsłudze sklepu email potwierdzający, że zamówienie jest gotowe do odbioru w wersji elektronicznej.
 11. Od momentu otrzymania powiadomienia o możliwości odbioru Zamówienia, Kupujący będzie mieć 10 dni roboczych na odbiór Zamówionych Produktów.
 12. Brak odbioru w tym okresie spowoduje anulowanie Zamówienia przez Sprzedawcę i zwrot całej uprzednio zapłaconej kwoty. Zwrot zostanie dokonany na kartę kredytową lub konto bankowe w zależności od sposobu płatności wybranego podczas zakupu online.

VI. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy.
 2. Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy rozumianego, jako objęcie rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez Kupującego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Kupujący może skorzystać z dwóch sposobów złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeżeli Kupujący jest zarejestrowanym użytkownikiem, może przejść do sekcji „MOJE KONTO” na stronie tglfashion.com po zalogowaniu, używając swojej nazwy użytkownika i hasła. Następnie, w sekcji „MOJE ZAMÓWIENIA”, Kupujący znajdzie listę swoich Zamówień z linkiem obok każdego z nich, który aktywuje procedurę zwrotu. Uzyskując dostęp do „FORMULARZ ZWROTU ONLINE” w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania Produktów, Kupujący może zgłosić zamiar odstąpienia od Umowy, wskazując, które Produkty zostaną zwrócone.
 5. Jeśli Kupujący złożył Zamówienie bez rejestracji na stronie tglfashion.com, należy przejść do sekcji “Potrzebujesz Pomocy” na dole strony głównej i kliknąć “ŚLEDŹ / ZWRÓĆ SWOJE ZAMÓWIENIE”. Kupujący będzie musiał wprowadzić numer Zamówienia, który otrzymał w e-mailu potwierdzającym oraz nazwisko Kupującego do celów rozliczeniowych. Wówczas Kupujący będzie mógł śledzić dostawę lub zwrócić zamówione Produkty.
 6. Alternatywnie, Kupujący może sporządzić własne oświadczenie potwierdzające wykonanie prawa do odstąpienia od umowy, w tym celu zaleca się wypełnienie formularza zgłoszenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 2do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r., poz. 134 z późniejszymi zmianami). Stosowny Załącznik dostępny jest na stronie internetowej tglfashion.com, w Załączniku nr 1do Regulaminu Sprzedaży. Wykorzystanie formularzy jest zalecane, ale nieobowiązkowe.

 

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: TGL Sp. z o.o., ul. Stara 11/1, 00-231 Warszawa, za potwierdzeniem odbioru
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem serwisu e-commerce dostępnego na stronie internetowej tglfashion.com zwracane są wszystkie otrzymane od Kupującego płatności za kupione produkty, w tym koszty dostarczenia rzeczy, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania zwrotu. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zwrotu płatności dopiero po otrzymania rzeczy z powrotem. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba, że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest Produkt wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 6. Produkt należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: TGL Sp. z o.o., ul. Stara 11/1, 00-231 Warszawa, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.
 7. Kupujący może także oddać Produkt z Zamówienia online w jednym ze sklepów TGL, nie ponosząc kosztów zwrotu. Lista sklepów, w których możliwy jest zwrot Produktów zakupionych online znajduje się w Załączniku nr 3.
 8. Zwrot może być dokonany w sklepie stacjonarnym jedynie jeżeli towar nie jest uszkodzony. Zwrot towarów uszkodzonych może nastąpić jedynie po uprzednim wypełnieniu formularza online z odbiorem bezpośrednio spod adresu wskazanego przez Kupującego, i zostanie odesłany do magazynu centralnego.
 9. W momencie gdy Kupujący pojawia się w sklepie stacjonarnym by dokonać zwrotu, musi uprzednio wypełnić całą procedurę zwrotu online i okazać dokument potwierdzający wykonanie takiej procedury. W przypadku gdy Kupujący pojawi się w sklepie bez wypełnienia wspomnianej procedury zwrotu online, będzie możliwe wypełnienie jej poprzez personel sklepu, po uprzednim skontaktowaniu się z biurem obsługi e-commerce.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu zakupionego w zestawie z innym Produktem zwrotowi podlega cały zestaw. Jako zestaw uznaje się także Produkty zakupione w promocji, w której Kupujący otrzymał „gratisowy” Produkt (np. do zakupów powyżej 250 PLN Kupujący otrzymuje „gratisowy” Produkt), wówczas w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży należy zwrócić wszystkie Produkty zakupione w zamówieniu wraz z „gratisowym” Produktem.
 11. W przypadku, gdy Sprzedawca oferuje opcję zakupu określonego pakietu Produktów po niższej cenie, niż zazwyczaj (np. 5 szt. za cenę 4 szt. lub 3 szt. za cenę 2 szt., itd.), Kupujący może również zwrócić tylko niektóre zakupione Produkty, jednakże w tym przypadku cena zostanie przeliczona po normalnej cenie pobieranej za zakup pojedynczego Produktu. We wszystkich innych przypadkach (takich jak sprzedaż łączona, sprzedaż bonusowa itd.) prawo odstąpienia od umowy przysługuje tylko przy zwrocie wszystkich zakupionych Produktów.
 12. Zwracane Produkty nie mogą być używane, noszone, prane lub uszkodzone, nie mogą być brudne ani nie mogą wykazywać wyraźnych oznak użytkowania.
 13. Zwracane Produkty należy zwrócić w opakowaniu, w którym zostały dostarczone wraz ze wszystkimi akcesoriami i etykietami. Na przykład bielizna musi być zwrócona w oryginalnym opakowaniu, rajstopy muszą być zwrócone w opakowaniach wraz z etykietą itp.
 14. Zachęca się aby zwracane Produkty zostały odesłane do Sprzedającego w pojedynczej przesyłce, co znacznie przyspieszy proces zwrotu.
 15. Koszty pierwszego bezpośredniego odesłania (zwrotu) Produktu do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Sprzedający. W przypadku dokonywania zwrotu w kilku przesyłkach, koszt kolejnych przesyłek jest ponoszony przez Kupującego.
 16. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostarczenia Produktów.
 17. Po zatwierdzeniu zwrotu przez Sprzedającego automatycznie zostanie wygenerowana faktura korygująca, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej tglfashion.com.
 18. Faktura korygująca zostanie uznana za dostarczoną po zamieszczeniu jej na stronie tglfashion.com.

VII. REKLAMACJE

vii. reklamacje

7.2 The Products purchased on the web site from the Vendor can be delivered in various ways.

 1. Sprzedawca ma obowiązek wydać kupującym Produkty wolne od wad w rozumieniu art. 556¹ kodeksu cywilnego i odpowiada za wady Produktu na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi.
 2. Zgodnie z przesłanką art. 560 i 561 kodeksu cywilnego Kupujący może żądać wymiany wadliwego Produktu na nowy wolny od wad lub usunięcia wady poprzez bezpłatną naprawę, albo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.
 3. Kupujący nie może odstąpić od umowy sprzedaży jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady
 5. Nie traktuje się jako wad obciążających sprzedającego:
 • uszkodzeń spowodowanych zwykłym, normalnym zużyciem Produktu,
 • uszkodzeń mechanicznych Produktu,
 • uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem Produktu, w tym niezgodną z zaleceniami producenta konserwacją lub brakiem konserwacji, używaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem, lub niewłaściwym dopasowaniem.
 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od zakupu Produktu.
 2. Domniemywa się natomiast, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Produktu.
 3. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 5. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów po stronie sprzedającego.
 6. Kupujący może złożyć oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy, ale tylko w sytuacji kiedy sprzedawca nie może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 7. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz na adres: TGL Sp. z o.o., ul. Stara 11/1, 00-231 Warszawa poprzez kuriera, który odbierze paczkę z miejsca wskazanego przez Kupującego.
 8. Zapłacona kwota, w razie uszkodzenia lub wady Produktu, o ile ta rzeczywiście istnieje, zostanie zwrócona w całości, łącznie z kosztami dostawy wysłania Produktu i kosztem wysyłki tego Produktu do nas. Zwrotu dokonamy, używając tego samego sposobu płatności, który Kupujący wybrał przy zapłacie za Produkt, chyba że wyraźnie wyraził zgodę na inny sposób zwrotu środków, co nie generuje żadnych dodatkowych kosztów dla Kupującego.
 9. Koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca.
 10. Reklamowany Produkt powinien zostać dostarczony do magazynu TGL Sp. z o.o. w stanie kompletnym i czystym.
 11. Zgłaszając reklamację Kupujący powinien zgodnie z prawem określić swoje żądanie związane z wadliwością Produktu.
 12. Do złożenia reklamacji powinien zostać wykorzystany formularz „Reklamacyjny” (Załącznik nr 2).
 13. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji jest wykazanie przez Kupującego faktu zawarcia transakcji. W celu sprawnego przebiegu procesu reklamacyjnego sugeruje się dostarczenie wraz z formularzem „Reklamacyjnym” (Załącznik nr 2) Specyfikacji Zamówienia, który klient otrzymał wraz z zakupionymi Produktami.
 14. Reklamację (rękojmię za wady) należy rozpatrzyć w terminie 14 dni, jeżeli sprzedawca nie ustosunkuje się do przedmiotowego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 15. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.
 16. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji w terminie przewidzianym w Regulaminie Sprzedaży, kupujący zobowiązany jest do odbioru Produktu wolnego od wad lub kwoty pieniężnej.
 17. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji kwota pieniężna zostanie przekazana na wskazany rachunek bankowy Kupującego /konto Kupującego.
 18. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, kupującemu przysługuje odwołanie do Powiatowego/ Miejskiego Rzecznika Konsumentów, Federacji Konsumentów, Inspekcji Handlowej.
 19. Ze względu na ochronę, jaką zapewniają Kupującemu uprawnienia przysługujące mu w oparciu o instytucję rękojmi, Produkt nie jest objęty dodatkowo gwarancją.
 20. Dokonanie przez Kupującego Zgłoszenia reklamacyjnego jest równoznaczne z akceptacją przez Kupującego niniejszego Regulaminu Sprzedaży.
 21. Grupa TGL, do której należy Sprzedawca, określiła swoje zasady w Kodeksie etyki i postępowania, który jest wytyczną dla wszystkich spółek należących do Grupy i stanowi gwarancję odpowiedzialności wobec konsumentów i rynku oraz zawiera wszelkie zasady, którymi należy kierować się w firmie oraz w Spółkach należących do Grupy skierowane do kadry kierowniczej, pracowników/współpracowników oraz wszystkich podmiotów działających w imieniu lub w interesie Spółek Grupy. Kodeks etyki i postępowania można skonsultować, klikając powyższe łącze.